Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

heavenonearth
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
heavenonearth
2122 bda4 500
Reposted fromlittlefool littlefool viasilence89 silence89

May 18 2015

heavenonearth
Do cholery, chłopie! Nie zakochuj się w kobiecie tylko dlatego, że ma ładny tyłek lub niezłą tròjkę do oddychania. Nie zakochuj się tylko dlatego, że ma piękne kształty. Zakochaj sie raczej w zapachu jej skóry, w emocjach, które daje ci jej uśmiech. Zakochaj się raczej w jej uściskach i pieszczotach. Zakochaj sie w jej niedoskonałościach, spraw aby były unikatowe i niepowtarzalne. Uchwyć jej prawdziwą istotę, upij się nią. Nie zwracaj uwagi na zasady, zagłęb się w jej duszę i osiągnij centrum jej serca. Zakochaj się w tym, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą będziesz mógł znaleźć zawsze.
— Bob Marley
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

May 17 2015

heavenonearth
1618 ac30 500
Reposted fromswissfondue swissfondue
heavenonearth
1683 1dd9 500
Reposted fromswissfondue swissfondue
heavenonearth
heavenonearth
heavenonearth
3345 c90d 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viakomplikacja komplikacja
heavenonearth
8326 de12 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaspartavsmagic spartavsmagic
heavenonearth

prettyworld: Cappadocia Cave Hotel, Turkey

heavenonearth
0340 5bfe
heavenonearth
0524 b984 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakomplikacja komplikacja
heavenonearth
6878 0bfd
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
heavenonearth
9365 6bd3 500
 :*
Reposted frommentha mentha viasatyra satyra
heavenonearth
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish viasatyra satyra
heavenonearth
3319 2cd5 500
heavenonearth
heavenonearth
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viakomplikacja komplikacja

May 13 2015

heavenonearth
heavenonearth
0486 d84a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl