Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

heavenonearth
3958 ac5a 500
Reposted fromfungi fungi via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
heavenonearth
9340 85a7
Oj tak...
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viakomplikacja komplikacja
Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu
— M. Mead (via plastikowe)
Reposted fromtwice twice via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
heavenonearth
heavenonearth
3171 8509
florence!
heavenonearth
7060 6009
Reposted fromadamkrk adamkrk viakomplikacja komplikacja
heavenonearth
3078 8fc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
heavenonearth

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

heavenonearth
- Jak dobrze zna pan swoją żonę?
- Jesteśmy małżeństwem od 50. lat.
- A co jej sprawia radość?
- Jak wnuczka zje obiad, bo jest niejadek.
- A co jeszcze?
- No jak w domu jest wysprzątane, jak ugotuje, jak z przyjaciółką się spotka na plotki.
- A jada pan z żoną?
- Ona zwykle je w kuchni, a ja przed telewizorem. No tak się przyzwyczailiśmy i tak jest dobrze.
- A rozmawiacie ze sobą?
- Oczywiście.
- A o czym?
- No tak zwyczajnie, jak wszyscy.
- A o marzeniach?
- No wiem pan, o marzeniach po tylu latach.
- Pan nie ma marzeń?
- No pewnie mam.
- A pańska żona?
- Dawno mi o nich nie mówiła.
- Może pamięta pan jakie kiedyś miała? 10 lat temu. 20. Kiedy ostatni raz powiedział pan swojej żonie, że ją kocha?
- To nie są uczciwe pytania. Jesteśmy razem od tylu lat.
- 50 lat życia, to prawda, ale czy to życie na pewno jest wspólne?
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaexitdoor exitdoor
heavenonearth
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaexitdoor exitdoor
heavenonearth
Ty nie masz pojęcia, jaka to rozkosz, gdy się odczuje taki szalony popęd mężczyzny do siebie, to tak bierze kobietę, porywa jak huragan... Zniewala i... żądza rośnie, potężnieje, aż wybucha. Zmysły to potęga.
— Helena Mniszkówna
Reposted fromtimetolove timetolove viaexitdoor exitdoor
heavenonearth
'Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.'

— Lolita Pille 'Hell'

May 06 2015

heavenonearth
Są dwa rodzaje kobiet na tym świecie, takie które na hasło 'wychodzimy za 30minut' reagują paniką i zdziwieniem i takie, które odpowiedzą 'pff, spokojnie'.
— życiowe, okolicznościowe.
heavenonearth
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viavestige vestige
5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn viatwig twig
heavenonearth
0903 b8fa 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viatwig twig
heavenonearth
heavenonearth
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
heavenonearth
Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek
— Albert Einstein
Reposted fromreksi0 reksi0 viaautystyczna06 autystyczna06
heavenonearth
Nie kocha się dlatego, że człowiek jest piękny - on staje się piękny, bo ktoś go kocha.
Reposted fromchangecolour changecolour viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl